การควบคุมเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานด้านชีวการแพทย์

การสแกนด้วยอัลตราซาวนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการตรวจการตั้งครรภ์หรืออวัยวะการถ่ายภาพ สามารถใช้เพื่อกระตุ้นเซลล์และควบคุมการทำงานของเซลล์ได้ อัลตราซาวนด์ที่โปร่งใสและเข้ากันได้ทางชีวภาพซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสไลด์แก้วของกล้องจุลทรรศน์และสามารถใส่เข้าไปในกล้องจุลทรรศน์แบบออปติคอลเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย

Learn More

นวัตกรรมมากมาย จัดฟันเด็กได้หลายประเภท

นวัตกรรมมากมาย จัดฟันเด็กได้หลายประเภท ปัจจุบันเด็กๆ สามารถจัดฟันได้หลายรูปแบบไม่ต่างจากผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่แบ่งการจัดฟันออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของเครื่องมือคือหากลูกมีปัญหาฟันเล็กน้อยก็อาจจัดฟันแบบที่สามารถถอดเข้าออกได้ (Removable Appliances) ซึ่งจะช่วยในเรื่องการทำความสะอาดได้ดี

Learn More